Креативни градови

Тренчева Слободанка – Боте: Со работа, а помалку корупција, до повеќе култура и заштита на јавниот интерес

Тренчева Слободанка – Боте: Со работа, а помалку корупција, до повеќе култура и заштита на јавниот интерес

Кој/кои е/се „Терапија“? Како функционирате и како ги реализирате своите идеи? „Терапија“ е македонска платформа што ѝ дава поддршка на...

Page 2 of 2 1 2