#Grammys2018

No Content Available

Latest News

„Маргиналните ликови се можеби и најважните“:  Разговор со Стефан Алијевиќ, автор на збирката раскази Вечерен автобус

„Маргиналните ликови се можеби и најважните“: Разговор со Стефан Алијевиќ, автор на збирката раскази Вечерен автобус

Стефан Алијевиќ, со збирката раскази Вечерен автобус, е еден од добитниците на регионалниот книжевен избор Штефица Цвек во 2023 година,